Logo ProShield

|| Hjem | Skallsikring av datarom | Våre produkter | Sertifiseringer | Om oss ||


Skallsikring av datarom

Har du sikret dataene dine? Eller har du bare sikret datarommet?

Vi hjelper deg til å følge "beste praksis"
Elementer (brann, vann, stråling, eksplosjon)
Fysisk skallsikring krever en proffesjonell samarbeidspartner som ser dine behov og tilpasser skallsikringen slik at du får nødvendig minimering av operasjonell risiko.


Vi gir deg solid beskyttelse mot:

Ingenting forårsaker så store skader som en brann i, og omkring datainstallasjonen.

Kun ved også å fokusere på selve skallet rundt IT-investeringene ivaretas et helhetlig sikkerhetsnivå.

Våre produkter og løsninger tilfredsstiller de strengeste regler for brannsikkerhet.

ProShield har kun sertifiserte produkter.

Felles for våre løsninger er at de begge ivaretar behovet for å sikre seg også mot virkningene av varmen og ikke bare selve risikoen for at brannen sprer seg.

 Våre sertifiserte løsninger beskytter også mot påvirkninger fra en indirekte brann.
Skader som følge av vanninntrengning i datarommet fører som regel alltid til store og omfattende skader.

Alle våre løsninger er IP sertifiserte og sørger for å ivareta de strengeste regler for beskyttelse mot inntrengning av vann, både fra ovenfor liggende områder som fra vann som trenger inn fra grunn.

Våre systemer kan selvsagt også bygges utendørs, som frittstående bygninger eller som mobile løsninger.

For rom som skal stå i områder hvor det er svært stor risiko for vanninntrenging fra utsiden kan alle løsninger tilleggsforsterkes.
Stråling Terror
ProShield leverer løsninger for å beskytte mot påvirkninger forårsaket fra f.eks. elektromagnetisk stråling/ pulser (EMP) og radiobølger (RF). Løsningene  tilfredsstiller alle krav til demping og beskyttelse av elektronisk utstyr.

Vi leverer løsninger som frittstående skjermingsløsninger eller som integrerte nivåer i rom i rom løsningene.

Det er ikke lenger bare kraftselskapene og Forsvaret som trenger å beskytte seg mot skadevirkningene forårsaket av stråling.
Datarommene skal også beskyttes mot skader fra omgivelsene.

Vi kan kombinere sikkerhetsnivåene i en og samme konstruksjon for å bygge ett komplett sikkerhetsskall rundt IT-utstyret.

ProShield leverer det eneste tilgjengelige modulære system som tilbyr muligheten for fysisk beskyttelse iht. LPS 1175 SR 1-5 - i tillegg til beskyttelse mot eksplosjoner og brann. Våre løsninger beskytter mot angrep fra termiske lanser.

Vi tilbyr lang erfaring i å bygge høy-sikkerhets datarom.Trygghet Lønnsomt

Våre løsninger utsettes for ekstreme påvirkninger under testing, slik at kunden alltid skal være trygg i sitt valg. 

Vi leverer også løsninger med fri innvendig takbredde på 6 meter uten tilleggsforsterkning og løpende takkonstruksjoner uten bruk av innvendige søyler for å støtte takkonstruksjonen. 

Panelene i en av løsningene er veldig lette og samtidig utrolig sterke og med kompresjonsstyrke målt til nesten 60000kg/m². 

Alle våre løsninger er bygget av sertifiserte byggere og er dekket av de ypperste garanti og sertifiseringssystemer, som ECB og LCB.
Modulære systemer bygges «ferdige» på fabrikken og leveres hos deg som et byggesystem. Våre montører er svært dyktige og selvfølgelig sertifiserte.

Takket være god planlegging, forberedelser med befaring, trente og erfarne montører, blir byggetiden et minimum.

Det tar sjelden over 7-8 uker fra bestilling til serverrommet er klart til montering av annen infrastruktur.


Professional Shielding, Dynamittveien 11, N-1400 Ski,
+47 922 60 520; kontakt@proshield.no
Til web-versjon